Svíčky za popravené Ondřej Gros

Text mého projevu při vzpomínkovém setkání 30. 6. 2021 na Střelnici Kobylisy

Vážení hosté, milí přátelé,

dnes jsme se tu sešli, abychom vzpomněli na naše předky, kteří právě zde položili své životy za naši svobodu, když bojovali proti německé nacistické okupaci. Právě oni jsou jasným důkazem, že Češi nebyli v době okupace národem, který složil ruce v klín a čekal, až za něj tento boj na život a na smrt vybojují jiní a přinesou mu svobodu. Naopak, tito vlastenci právě v době, kdy německý nacismus triumfoval a situace vypadala téměř beznadějně, s neuvěřitelnou statečností čelili zrůdné nacistické mašinerii.

Rád bych zde vzpomněl na generálmajora Josefa Mašína, člena skupiny Tří králů, kteří zde byl popraven právě před 79 lety, 30.června 1942. Tato skupina dosáhla ve svém boji mnoha úspěchů, přinesla spojencům neocenitelné informace a všichni se při svém zatčení gestapem chovali jako opravdoví hrdinové, českoslovenští vojáci v tom nejlepším slova smyslu. Totéž platí i o jejich postoji při nelidských výsleších, kterým byli gestapáky podrobeni.

Dnes tu jsme, abychom nejen za Josefa Mašína, Františku Plamínkovou, generála Eliáše, ale i za všechny ostatní, které zde němečtí okupanti popravili, zapálili svíčky a věnovali jim vzpomínku. Je to důležité i dnes, kdy se po těch dlouhých desetiletích zapomíná, že máme ve své historii hrdiny, kteří neváhali riskovat své životy za svobodu našeho národa.

My v Praze 8 jsme tuto tradici vždy hrdě ctili a ctíme, myslím, že dokladem toho je nejen péče o kulturní památku, kde se právě nacházíme, ale i památník Operaci Anthropoid, který MČ Praha 8 vybudovala v roce 2009. Dovolím si ještě připomenout, že mnoho ulic v Praze 8 nese jména hrdinů odboje, kteří své životy obětovali právě v době německé okupace.

Rád bych i při této příležitosti připomněl naši snahu, aby se 27. květen zapsal do kalendáře jako významný den České republiky. K této iniciativě již běží i petice, kterou může podepsat každý občan, kterému není historie našeho národa lhostejná. Věřím, že tato akce bude úspěšná.

Děkuji, že jste dnes přišli, abychom společně vzpomněli na ty, kteří v době pro národ tak těžké ukázali pravé hrdinství a odvahu, přestože věděli, jaký osud je v případě zatčení čeká. Čest jejich památce!

Share This Post

< ZPĚT