Rozhovor v Náš region

Pět otázek pro starostu Prahy 8 Ondřeje Grose. Jak covid ovlivnil jeho čtvrť?

1) Jak řešíte rozpočtové problémy spojené s výpadkem příjmů způsobených covidem i daňovými změnami?

Covid ovlivnil dění v celé společnosti, nevyjímaje tím Prahu 8. Covid měl samozřejmě obrovský dopad na místní podnikatele, na vzdělání dětí. Vydaly se desítky milionů (nákup dezinfekce, ochranných prostředků, propad příjmů z pronájmu majetku a výpadek poplatků). Vzhledem k nejistotě spojené s očekávanými finančními problémy v Praze jsem spíše obezřetný a budu prosazovat šetření. Doufám, že tento rok už bude díky očkování lepší než ten loňský.

2) Budete muset zrušit / omezit /odložit některé investiční akce či podporu veřejnému životu v městské části?

V tuto chvíli nemáme ještě schválený rozpočet, ten bude zastupitelstvo schvalovat v březnu, tak fungujeme v rozpočtovém provizoriu. Žádné megalomanské projekty v letošním roce nechystáme. Z významných výročí, která si letos chceme připomenout je to mimo jiné i 120 let od připojení Libně ku Praze (20.9.1901) a 125 let založení FK Meteor VIII (2.3.1896). Libeň byla na základě zemského zákona připojena k Praze jako její osmá čtvrť, proto jsme dodnes Praha 8 a Meteor VIII je šestým nejstarším dodnes existujícím českým klubem.

3) Co je největším problémem vaší čtvrti?

Viditelnou přítomnost strážníků a policistů v problémových lokalitách považuji za klíčovou formu prevence a zlepšení bezpečnostní situace. Proto jsem vloni odeslal pražskému primátorovi a řediteli pražské městské policie žádost o navýšení počtu strážníků ve vybraných lokalitách Prahy 8. Reagoval jsem tím na zvyšující se počty stížností na bezpečnostní situaci v okolí stanic metra Florenc, Ládví, Kobylisy a Palmovka. Problémem, z kterého mě bolí srdce, je centrum Nová Palmovka, tedy projekt nové radnice městské části Praha 8. Objekt se ale bohužel nedostavěl a teď to tam vypadá spíše jako místo duchů. Zastavení stavby v minulém volebním období byla obrovská chyba bývalého vedení. Z analýzy, kterou si městská část Praha 8 nechala zpracovat, vyšly dvě nejvhodnější varianty, jak dál nakládat s tímto objektem. Buď prodej anebo koncese, tzn. dostavět to s pomocí soukromého investora, který by to potom provozoval a Praze 8 by objekt na určenou dobu zůstal ve vlastnictví. K těmto dvěma nejvhodnějším variantám přibyla v návaznosti na aktuální události ještě jedna varianta a to odsvěření budovy včetně přilehlých pozemků. Znamenalo by to, že budova i s pozemky by se převedla za úplatu na hlavní město Prahu.

4) Vaše priorita pro letošní rok? 

Náš rozpočet je nastaven úsporně, přesto za naprosto nezbytné považuji neomezování služeb pro občany. Máme za sebou rok, na který nezapomeneme, rok, ve kterém se ukázalo, jak vlastně křehký je náš před pandemií zdánlivě neotřesitelný svět. A už víme, že v takových chvílích funguje jediné, umět si vzájemně pomoci, držet spolu a překonávat společně všechny překážky. Proto jsem hrdý na své spoluobčany, kteří dokázali a dokáží držet spolu v době bezprecedentní krize. Věřím, že v tom budeme společně pokračovat, ač naprosto chápu, jak otravné toto období je. Už však vidíme světlo na konci toho předlouhého tunelu.

5) Jak jste spokojeni s postupem očkování občanů vaší čtvrti proti covidu?

Začátek očkovací operace v naší zemi těžce zklamal. Nejenže je málo vakcín, ale absentuje systém, celá akce zatím probíhá chaoticky. Praha 8 zřídila několik linek, na kterých naše dámy obětavě pomáhají seniorům s registrací k očkování, sami máme už více než dva týdny připravené očkovací místo v Gerontocentru, ale v době psaní tohoto článku (2.2. pozn. aut.) nemáme to potřebné razítko. Přesto se snažím věřit, že přes všechny problémy, které podobná obří logistická akce přináší, dokáže náš stát celou operaci co nejrychleji uskutečnit a vrátíme se po více než roce k nějakému normálnímu životu. Musíme začít s obnovou po pandemii, děti se musí zase standardně vzdělávat, začneme zase chodit do divadel a kin, potkávat se, diskutovat, sportovat….

Share This Post

< ZPĚT